Шаршеев Айдин Омуралиевич

Статс-катчы

  • Телефон:+996 (312) 66 35 20
  • Fax:+996 (312) 66-18-37
  • E-mail:mail@mineconom.gov.kg

Билими:

1996-2000

Кыргызстан Эл Аралык Университети
 
Экономика жана бизнес факультети
 
Адистиги: Эл аралык экономикалык мамилелер, бакалавр 

2014-2016

Васэда, Япония, Эл аралык мамилелер, магистр

Эмгек тажрыйбасы:

2001. январь -2002август

КР Финансы министрлиги
 Мамлекеттик карыз жана активдер башкармалыгы, 1-категориядагы адис
  

2002август -2006март

КР Финансы министрлиги
 Мамлекеттик карыз жана активдер башкармалыгы, 
башкы адис

2006март -2007апрель

КР Экономика жана финансы министрлиги
 Экономикалык өнүктүрүү программалары башкармалыгы, программаларды иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы
  

2007апрель -2008декабрь

КР Финансы министрлиги
 Мамлекеттик башкаруу системасында чыгымдар саясаты башкармалыгы, штаттык санды талдоо секторунун башчысы 

2008декабрь -2009октябрь

КР Өкмөтүнүн Аппараты
 
Экономика, соода, туризм жана ишкердик бөлүмү, эксперт
  

2009октябрь -2010апрель

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча Борбордук агенттиги, инвестициялар жана инновациялар кызматынын эксперти
  

2010май -2010август

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү, экономика, өнөр жай жана ишкердик бөлүмүнүн башчысынын орун басары 

2010август -2010декабрь

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы, экономикалык өнүктүрүү жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары

2011январь -2017февраль

КР Өкмөтүнүн Аппараты, Экономика жана стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары 

2017февраль -2017июнь

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директору 

2017июнь -2017ноябрь

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, финансы-экономикалык талдоо жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары
  

2017-ж. ноябрь -бүгүнкү күнгө чейин

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги, Статс-катчыСурамжылоо
Онлайн кайрылуу