Банкроттук процесс жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө эрежелер " Ушул эрежелер менен жөнгө салынуучу жалпы жоболор жана мамилелер " долбоору

Долбоор

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому

                   «Банкроттук процесс жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө эрежелерин бекитүү жөнүндө»

                “Банкроттук (Кудуретсиздик) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык банкроттоо процессинин жол-жоболорун колдонуу максатында, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. Банкроттук процесс жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө тиркелген Эрежелер бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 30-декабрындагы № 865 “Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 1-сентябрындагы № 509 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 30-сентябрындагы № 665 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 4-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 29-майындагы
 № 318 “Банкроттук процессинин процедураларынын колдонуунун тартиби жөнүндө эрежени бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 30-декабрындагы № 865 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 3-сентябрындагы № 385 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июнундагы
 № 399 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын
 30-декабрындагы № 865 “Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 28-сентябрындагы № 664 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын
 30-декабрындагы № 865 “Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12-январындагы № 17 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 30-декабрындагы № 865 “Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-декабрындагы № 809 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын
 30-декабрындагы № 865 “Банкроттук процесстин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Онлайн кайрылуу