Туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун даярдоо фонду

Тиркеме № 1


Кыргыз Республикасынын 

Экономика министрлигинин 

2018-жылдын “___” ______

     №____ буйругу менен 

бекитилген


Артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлордун тизмесин түзүү боюнча Кеңеш жөнүндө

ЖОБО

 • Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлордун тизмесин түзүү боюнча Кеңештин иш процессин белгилейт жана жөнгө салат (мындан ары – Кеңеш).

1.2. Кеңеш консультациялык жана кеңешүүчү орган болуп саналат.

1.3. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республиксынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле бул Жобону жетекчиликке алат.


 • Кеңештин милдети:
  1. Кеңештин милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:
 • стратегиялык колдоо үчүн улуттук экономиканын артыкчылык секторунда потенциалдуу ишканаларды жана инвестициялык долбоорлорду идентификациялоо
 • КР Өкмөтүнөн жана долбоорлорду даярдоо Фондунан стратегиялык колдоолорду, ошондой эле Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунан жана эл аралык финансылык институттардан каржылоону алуу үчүн потенциалдуу инвестициялык долбоорлордун тизмесин бекитүү жана артыкчылыктарды тандоо;
 • бизнес-чөйрөнү жакшыртуу, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, бизнести алдыга жылдыруу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Тараптар менен биргеликте аныкталуучу башка маселелерди чечүү.


 • Кеңештин функциялары жана укуктары:

3.1. Кеңештин функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

 • стратегиялык колдоого жана каржылоого карата сунушталган долбоорлорду Кеңештин чечими менен бекитилген регламенттерге жана жол-жоболорго ылайык, тандоо жүргүзүү;
 • стратегиялык колдоону жана Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунан жана башка эл аралык финансылык институттардан каржылоону алуу үчүн ишканалардын тандоо шартын аныктоо;
 • сунушталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын аймагында долбоорлорду ишке ашыруу максатында эл аралык өнүктүрүү уюмдар, корпорациялар жана институттар менен өз ара аракеттенүү;
 • аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынан, ЖӨБ органдарынан, ишкердик субъекттерден, коммерциялык эмес илимий-изилдөө уюмдарынан зарыл болгон материалдарды белгиленген тартипте сурап алуу;


 • Түзүүнүн курамы жана принциптери:

4.1. Кеңеш Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин буйругу менен түзүлөт жана жоюлат.

4.2. Кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги болуп саналат.

4.3. Кеңештин курамынан чыккан мүчө Кеңештин мүчөлөрүнө жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү. Кеңештин мүчөлөрү Кеңештин бош кызмат орундары жана жаңы мүчөлөрдү тартуу маселеси боюнча жамааттык чечимдерди кабыл алууга ыйгарым укуктуу.

4.4. Кеңештин отурумдарына катышуу анын бардык мүчөлөрү үчүн коомдук башталышта жүргүзүлөт.

 • Кеңештин ишин уюштуруу 

5.1. Кеңештин төрагасы Кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен өзүнүн орун басарын дайындоого укуктуу. Кеңештин төрагасы жок болгон учурда анын милдеттерин Кеңештин ыйгарым укуктуу мүчөлөрүнүн бири аткарат.


5.2. Кеңештин отуруму зарылдыгына жараша өткөрүлөт.


5.3. Кеңештин отурумунун күн тартиби кийинки жылдын иш-планына ылайык түзүлөт. Зарыл болгон учурда Кенештин мүчөлөрү күн тартипке кошумча маселелерди сунуштай алышат.

5.4. Кеңештин отурумунун кворуму Кенештин мүчөлөрүнүн жалпы санынан Кеңештин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү түзөт. 

5.5. Материалдар, отурумдун күн тартиби, күнү Кеңештин мүчөлөрүнө отурум башталганга чейин жети календардык күндөн кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

5.6. Кеңештин чечими отурумга катышкан Кенештин мүчөлөрүнүн жалпы санынан көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынат жана Кеңештин Төрагасы тарабынан кол коюлган протокол түрүндө таризделет.

5.7. Кеңештин мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын үчүнчү жакка бере албайт. 

5.8. Кеңеш отурумга мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, ошондой эле каралып жаткан маселелер боюнча консультация алуу үчүн көз карандысыз эксперттерди жана адистерди чакыра алат. 

Кеңешти уюштуруу-методикалык, техникалык жана финансылык камсыздоо 

6.1. Кенештин аткаруу органы болуп Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгы саналат.

6.2. Кеңешти уюштуруу-методикалык, техникалык жана финансылык камсыздоо донордук коомчулук тарабынан берилген жардамдын эсебинен ишке ашырылат.

Тиркеме № 

Кыргыз Республикасынын 

Экономика министрлигинин 

2018-жылдын “___” ______

     №____ буйругу менен 

бекитилген

Артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлордун тизмесин түзүү боюнча Кеңештин курамы (мындан ары – Кеңеш)


Кыргыз Республикасынын Экономика министри – Кеңештин төрагасы;


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы – Кеңештин төрагасынын орун басары;


Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Статс-катчысы;


Кыргыз Республикасынын Экономика министринин орун басары;


Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгынын начальниги;


Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин директору;


Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасынын орун басары;


БУУ өнүктүрүү программасын КМШ аймагында туруктуу өнүктүрүүнү каржылоо үчүн потенциалды чыңдоо долбоорунун координатору;

- Бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдүн өкүлдөрү (макулдашуу боюнча):Онлайн кайрылуу