Жалпы маалымат

Кыргыз Республикасынын Контролдоонун улуттук тизмесине киргизилген контролдонуучу продукциялар менен жүргүзүлүүчү тышкы экономикалык операцияларга карата жалпы талаптар

Кыргыз Республикасынын "Экспорттук контроль жөнүндө" Мыйзамына ылайык контролдонуучу продукцияны импорттоону, экспорттоону жана реэкспорттоону алдын ала караган тышкы экономикалык операциялар белгиленген тартипте милдеттүү лицензияланууга тийиш.

Ташылып келинген контролдонуучу продукцияларды Кыргыз Республикасынан реэкспорттоо контролдонуучу продукцияны экспорттоо үчүн белгиленген тартипте, продукция чыгарылган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органынын уруксаты болгондо жүзөгө ашырылат.

Контролдонуучу продукцияны экспорттоого, импорттоого жана реэкспорттоого лицензия берүү боюнча Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги болуп эсептелет.

Контролдонуучу продукциялардын айрым түрлөрү боюнча экспертмамлекеттик органдар төмөнкүлөр болуп эсептелет:

- адамдын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн, генетикасы өзгөртүлгөн микроорганизмдердин дарт (патогендери) козгогучтары, ошондой эле токсиндер, жабдуулар жана технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

- химиялык курал жасоодо колдонулушу мүмкүн болгон химикаттар, жабдуулар жана технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

- ядролук материалдар, жабдуулар, атайын ядролук эмес материалдар жана тиешелүү технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

- ядролук максаттарда колдонулуучу кош багыттуу жабдуулар менен материалдар жана тиешелүү технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

- ракеталык курал жасоодо колдонулушу мүмкүн болгон жабдуулар, материалдар жана технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

- куралдарды жана аскер техникасын жасоодо колдонулушу мүмкүн болгон кош багыттагы товарлар жана технологиялар боюнча - Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети (жардыргыч заттар боюнча).

 Экспортту, импортту жана реэкспортту бажылык жол-жоболоштуруу Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде жүргүзүлөт.

 Лицензияны жол-жоболоштуруу үчүн арыз берүүчү Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине төмөнкү документтерди берет:

- келишимге өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду, юридикалык жак үчүн арыз берүүчүнүн (юридикалык жак үчүн) жетекчисинин койгон колу менен ырасталган жана мөөр басылган көчүрмөлөрүн жана котормосун тиркөө менен товарларды (жумуштарды жана кызматтарды) экспорттук-импорттук операцияга келишимдин түп нускасын;

- тышкы соода бүтүмүнүн катышуучусу товардын (жумуштардын жана кызматтардын) өндүрүүчүсү болуп эсептелбесе, жогоруда белгиленген тартипте ырасталган сатып алуу-сатуу келишиминин көчүрмөсүн;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин органдарында (юридикалык жактар үчүн), мамлекеттик статистика органдарында (жеке жактар үчүн), тиешелүү мамлекетте (Кыргыз Республикасында юридикалык жак же жеке ишкер катары катталбаган чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактар үчүн) мамлекеттик каттоону ырастоочу документтин көчүрмөсүн;

- лицензиялык жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ;

- арыз берүүчүнүн мамлекеттик катталган жери боюнча салык органдарында катталууну ырастоочу документти (ЖСНнын көчүрмөсү же ЖСНны көрсөтүү менен салык органдарынан справка);

- СТ-1 түрү боюнча товардын чыккан жеринин сертификатын жана анын көчүрмөсүн (контролдонуучу продукцияны экспорттоодо же реэкспорттоодо) же товардын чыккан жерин ырастоочу документти жана анын көчүрмөсүн (контролдонуучу продукцияны импорттоодо);

- эгерде мындай Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралса, лицензиялоочу иштин белгилүү бир түрүн жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын көчүрмөсүн;

- баруучу өлкөнүн экспорттук контроль боюнча ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген жана алуучунун Кыргыз Республикасынан импорттолуучу контролдонуучу продукциянын арызда билдирилген максаттарда гана пайдаланылышы жөнүндө, ошондой эле аны контролдонуучу продукция чыккан өлкөнүн ыйгарым укуктуу органынын уруксатысыз үчүнчү өлкөлөргө реэкспорттоонун жол берилбестиги тууралуу милдеттенмесин камтыган акыркы пайдалануучунун сертификатынын (контролдонуучу продукцияны экспорттоодон жана реэкспорттоодо) түп нускасын;

- контролдонуучу продукциясын техникалык мүнөздөмөсү жөнүндө толук маалыматтарды камтыган документи.

Берилген документтердин көчүрмөлөрү контролдонуучу продукцияны экспорттоочунун (импорттоонун) мөөрү менен ырасталууга тийиш. Чет тилдеги документтер экспортоочу же импорттоочу тарабынан белгиленген тартипте ырасталган орус тилиндеги көчүрмөсүн тиркөө менен берилет.


Онлайн кайрылуу