КМШга катышкан мамлекеттердин кызмат көрсөтүүлөрдү эркин сатуу, уюштуруу, иш-аракети жана инвестицияларын жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашуулар
Онлайн кайрылуу